People working on computers

Ny molnbaserad dataplattform för optimering med realtidsdata

Element Logic lanserar nu en molnbaserad dataplattform som samlar in, analyserar, delar och använder dataströmmar från flera datakällor i realtid. eLogiq bygger på Microsoft Azure-teknik med det långsiktiga målet att vara en helautomatiserad lagerlösning som optimerar sig själv.

– En osäker framtid förstärker behovet av att reagera snabbt inom intralogistik och i hur vi hanterar varor internationellt. Tillgång till beslutsstöd och datainsikt är avgörande för att överleva, optimera drift och logistik samt för att förbli lönsam på en föränderlig marknad, säger Dag-Adler Blakseth, vd på Element Logic.

eLogiq: En konkurrensfördel

Element Logic har samarbetat med Microsoft och dataplattformen eLogiq bygger på deras molnbaserade Azure-teknik. eLogiq gör det möjligt att samla in och analysera dataflöden från olika källor i realtid, vilket gör det möjligt för företag att vidta nödvändiga åtgärder för att omedelbart optimera lagerdriften.

– Den nya plattformen, som är byggd på Azure-teknik och utvecklad av Element Logic, är ett viktigt steg för att optimera lagerdriften. Att göra data tillgänglig öppnar flera möjligheter till förbättringar, effektivitet och tillväxt. Det är en konkurrensfördel för de företag som använder plattformen, säger Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader, Microsoft Norge.

– Med eLogiq kan vi hjälpa våra kunder att förbättra interna processer, öka effektiviteten och ge dem snabbare och mer pålitlig orderhantering, säger Sutharshan Nadarajah, CTO på Element Logic.

Data är guld

Data är den främsta resursen vid utveckling av nya och värdefulla lösningar. För att vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad är tillgång till data från interna och externa källor avgörande. Mer data ger bättre insikt för att fatta korrekta och snabbare beslut.

– Det finns värdefulla data i våra kunders lagerlösningar, och eLogiq samlar in och strukturerar den i en databas. Datan finns i flera källor, inklusive Element Logics andra mjukvarulösningar, eManager, eOperator och eController. Vår mjukvara kombineras och används för datadriven optimering, förklarar Sutharshan Nadarajah.

"Med eLogiq kan vi hjälpa våra kunder att förbättra interna processer, öka effektiviteten och ge dem snabbare och mer pålitlig orderhantering"

— Sutharshan Nadarajah, CTO | Element Logic
Businessman

Two men sitting on a sofa talking
GOTT SAMARBETE: Daniel Reime | Microsoft samarbetar med Element Logic och Sutharshan Nadarajah i utvecklingen av eLogiq

 

Automation genererar data

Element Logics mjukvara och automatiserade lagerlösningar genererar kontinuerligt stora mängder data som bearbetas, analyseras och presenteras som värdefulla insikter för att skapa ett pålitligt underlag för beslutsfattande.

Dataplattformen eLogiq är utvecklad för detta ändamål; att samla in data, strukturera och analysera den och sen använda den för olika mervärdestjänster och applikationer.

"Smart tillgänglighet och användning av data hjälper våra kunder att hantera en marknad och en värld i ständig förändring. "

— Dag-Adler Blakseth, CEO | Element Logic
Element Logic eLogiq CEO DagAdler Blakseth

Fler tjänster tillkommer

Under de kommande månaderna och åren kommer fler tjänster och applikationer att läggas till eLogiq, allt från en instrumentpanelslösning som visar bearbetad nyckeldata baserad på KPI:er till en API-lösning som gör det möjligt för lagerhanteringssystem att hämta rådata från eLogiq. Framtida tjänster kommer också att innehålla prediktiva analyser av varuflöde och möjliga problem, ytterligare optimering av lagret och själva datalösningen samt datainsamling för att dokumentera hållbarhet, riskhantering och regulatoriska krav.

– Långsiktigt är målet en automatiserad lagerlösning som optimerar och justerar sig själv utifrån datainsikter. Detta kommer att frigöra tid och resurser för andra uppgifter. Våra digitaliserings- och processoptimeringslösningar kan levereras som färdiga applikationer och funktionalitet, vilket innebär att våra kunder kan fokusera på värdet och resultatet och mindre på själva processen, förklarar Sutharshan Nadarajah.

Vill du veta mer om eLogiq?

Kontakta oss idag

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up