Speed group

Speed Group automatiserar Nordens största 3PL-anläggning

Logistikföretaget Speed Group fortsätter sin transformation till automatiserade lager. Efter Göteborg står företagets stora lager i Borås på tur för att installera AutoStore från Element Logic. – Det är väldigt lätt att bygga ut systemet utan att behöva stänga ner driften, säger Jesper Andersson på Speed Group.

Speed Group är ett av de större lagerföretagen i Sverige med omkring 170 000 kvm logistikyta och lite drygt 1 000 anställda. Företaget startade i Borås där man förfogar över Nordens största 3PL-anläggning, men finns idag även i Stockholm och Göteborg.
2017 påbörjade Speed Group sin automationsresa när man installerade AutoStore i sitt Göteborgs-lager. Efter ett lyckat utfall av den tidigare satsningen i partnerskap med Element Logic, står Borås på tur med en installation av 20 000 backar och flexibelt utrymme för expansion.

Vad handlar den nya satsningen om?
– Precis som under vår tidigare automationsresa så vill vi effektivisera och ersätta plockmomentet med robotar. AutoStore är en goods-to-men lösning som vi verkligen tror hårt på och eftersom anläggningen också förses med solceller på taket blir inte bara robotdriften självförsörjande utan faktiskt hela verksamheten, säger Jesper Andersson

Director Business Development på Speed Group AB.

Varför gör ni den och vad innebär den för era kunder?
– För oss är det oerhört viktigt med hållbarhet. Vi gör vad vi kan för att inte behöva stänga ned hela världen i framtiden. AutoStore passar bra in i vår klimatambition eftersom systemet dels är väldigt energieffektivt och dels är möjligt att driva med vår solcellsanläggning. Viktigt är också att AutoStore är en så pålitlig lösning med bra driftstid och extremt få driftstopp. Och på Speed Group uppskattar vi verkligen att det är väldigt lätt att bygga ut systemet utan att behöva stänga ner driften, avslutar Jesper Andersson.

– För oss på Element Logic är det hedrande att Speed Group fortsätter sin satsning på AutoStore där man ser klara fördelar gentemot sina kunder, med kortare ledtider, kostnadssänkningar, högre kvalitet, färre felplock och miljösmarta lösningar, säger Thomas Karlsson, VD på Element Logic.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vill du veta mer?

Kontakta oss