Tre växande trender som formar intralogistiken

Är du nyfiken på hur branschen kommer att utvecklas under de kommande åren? Efter att ha optimerat lagerprestanda i över 35 år har vi stor erfarenhet och förståelse för vad som kommer bli bestående och vad som bara är en tillfällig trend.

Under de senaste två åren har vi sett en enorm tillväxt såväl som förändringar inom intralogistiken. Förutom ny teknik och innovativa last-mile leveranser, ser vi också att kundernas förväntningar förändras. De vill ha och förväntar sig en snabbare och mer tillförlitlig orderuppfyllelse, och detta vill de ha nu direkt.

För att fortsätta vara konkurrenskraftig behöver du förstå de växande trenderna inom branschen.

Därför har vi tagit fram detta whitepaper. I det kommer vi titta på de tre viktigaste trenderna inom intralogistik och orderuppfyllelse. Vi tror att dessa trender kommer att spela en väsentlig roll för hur branschen utvecklas under de kommande åren.

I detta whitepaper kommer du lära dig mer om:

● eGrocery och vad kunderna förväntar sig gällande leveranstid och flexibilitet.
● Micro-uppfyllelse centrum och innovativa sätt att förkorta last mile-leveranstid.
● Om AaaS (Automation as a Service) kommer bli lösningen för att automatisera lager utan stora initiala investeringar.

Detta whitepaper är gratis och finns tillgängligt på engelska.

8 myter om lagerautomation

Läs vårt whitepaper "8 myter om lagerautomation”

Läs mer