Robotlösningar

Aftermarket tryggar och utvecklar kundens upptid

2020 var ett mycket expansivt år för Element Logic med sju nya kunder och tio befintliga som utvecklade sin automation. Vi tog ett snack med Marcus Rasmusson på Aftermarket om hur man på olika sätt arbetar för att optimera kundens investering i lagerautomation.

Element Logics vision är att hjälpa kunderna att få de mest effektiva lagren i Europa. I avtalet står det skrivet vad Element Logic garanterar kunden och då är det Aftermarkets uppgift att lösa detta. Marcus Rasmusson är holistiskt ansvarig för den svenska eftermarknaden.

– När Sales & Delivery är klara är det vi på Aftermarket som tar över kunden. Det är ett ganska brett område men målet är detsamma för alla oss som jobbar inom den – att kunden ska få bästa möjliga upptid. Det finns i vårt mindset inom såväl Account management som service och support. De flesta av våra kunder expanderar väldigt snabbt efter att man gått live och därför är en noggrann och väl förberedd planering viktigt för att hjälpa till att prognosticera tillväxten – så att systemets expansion sker i rätt tid och storlek, berättar Marcus.

Aftermarket Marcus Rasmusson

99,3 % upptid – med minimalt supportbehov

AutoStore-systemet är oerhört driftsäkert med en upptid på hela 99,3 %. Det är tack vare en stark kombination av den tekniska lösningen och Element Logics mjukvara eManager. För support och service handlar det om att säkra kundens dagliga operationella behov av både en väl optimerad mjukvara och hårdvara, såväl remote som på plats.

– Vår Supportgrupp är ansvarig för förstakontakten med kund och hjälper till inom eManager om något gått snett. Alla kritiska ärenden tar vi hand om inom 30 minuter, vilket skapar en otrolig trygghet. Teknisk service arbetar mer långsiktigt med förebyggande underhåll och eftersom AutoStore är en kapslad lösning förenklar det både service och support. Något som både minimerar den ekonomiska risken och risken att människor skadas, vilket innebär att vi sällan behöver rycka ut till kunden ad hoc jämfört med lager eller Fullfillment centers som opererar med manuella processer.

I Element Logics årliga kundundersökning fick just teknikerna extremt högt betyg. – Det är väldigt kul. De gör ett mycket bra jobb för att upprätthålla kundernas upptid.
Teknisk Service drivs av min Service Manager Petter Björkman som tillsammans med teamet har byggt upp en mycket väl fungerande enhet. Entreprenörskap, kreativitet och nytänk är hörnstenar i hur vi hela tiden finjusterar våra processer för att skapa en bättre kundupplevelse. I slutändan så är det just kundens effektivitet och produktivitet av systemlösningen som räknas. Jag är otroligt stolt över vår teknikerkår och alla inom Aftermarket som gjort underverk med våra befintliga kunder det senaste året och säkrat en fantastiskt bra upptid.

Extra stöd vid marknadspeakar

Aftermarket hjälper också kunden löpande vid utökade behov kopplat till peakar, vid till exempel Black Friday och jul.
– Vi bygger systemet utifrån att kunna hantera både peak och vanligt lagerflöde. Under peakarna hjälper vi kunden med utbildningar, workshops och utökad support för att toppa lagret så och man får ut max av sin automation. Att just kunna tillgodose kundens extra behov av trygghet kring deras viktigaste tider på året är en hygienfaktor för oss.

After market - service

Kunden vill ofta snabbt ha mer automation

2020 var ett otroligt expansivt år för Element Logic, med både nya kunder och befintliga som gjorde stora utökningar av sina AutoStore system.
– Genom en bra dialog hjälper vi proaktivt våra kunder på lång sikt. Ofta är kunderna inledningsvis gröna inom automation, men de blir snabbt duktiga på det och då driver de oss framåt. Vi inom Account management hjälper då kunden att optimera sina processer, erbjuda senaste version av mjukvara och framför allt konsultera i fortsatt utökning av AutoStore som systemlösning. Då är det positivt att AutoStore innebär en bra skalbarhet, där det går enkelt och snabbt att bygga ut, med i princip ingen störning i kundens logistikprocess. Våra kunders kundlöften gäller även vid expansion, slutkunden märker inte när vi fördubblar våra kunders lagerkapacitet.

Och framtiden ser ljus ut för lagerautomation spår Marcus.
– Vi ser enormt positivt på utvecklingen de kommande åren och vi spår ytterligare tillväxt. Våra kunders upptid blir fortsatt i centrum och med AutoStores systemlösning i samarbete med Element Logics eManager säkrar vi kundernas drift och genererar stor trygghet i deras logistikflöde, avslutar Marcus.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vill du veta mer?

Kontakta oss