eManager lagerutförande, hantering och kontrollsystem för AutoStore

Maximera effektiviteten i dina lagerprocesser, minska driftskostnaderna och förbättra kundnöjdheten.


Kontakta oss

Vad du får:

eManager är ett WES, WMS och WCS som gör att du kan styra och övervaka ditt AutoStore-lagersystem, samt integrera AutoStore med andra lagerautomationssystem och annan programvara.

 • Programvaran AutoStore utvecklad av Element Logic.
 • Ett AutoStore-optimerat användargränssnitt.
 • Inbyggd operatörshjälp för att utföra AutoStore-uppgifter.
 • Produktplats och lagerstyrning.
 • Operativ instrumentpanel och serviceportal.
 • Hantering av AutoStores lagerprocesser.
 • Integration med eOperator-robotplockningslösning för AutoStore.
 • Integration med ERP / WMS och en mängd lagerförsörjningskedjesystem.

Världens främsta

eManager drar nytta av vår överlägsna AutoStore-kunskap och vårt strategiska engagemang som världens främsta AutoStore-distributör.

Mer

Med hjälp av eManager kan våra kunder uppnå överlägsen AutoStore-prestanda eftersom mjukvaran förser dem med:

 • Överlägsen processhantering av AutoStore
 • Användarvänligt och konfigurerbart användargränssnitt
 • Flexibel och dynamisk uppsättning av order-kön och hantering av densamma
 • Effektiv prioritering av arbetsuppgifterna
 • Automatisk avvikelsehantering

Resultat

 • Minimalt med upplärningstid
 • Ökad precision
 • Ökad produktivitet
 • Snabbare orderhantering

Snabb ROI

Den strategiska kombinationen av en konfigurerbar och samtidigt standardiserad plattform gör det möjligt för eManager att fortsätta utvecklas för att kunna möta kundernas behov och marknadens krav.

Mer

eManager är baserat på en standardiserad ”plug-and-play”-plattform som kan konfigureras allteftersom olika kundbehov och branschkrav uppstår.

Resultat

 • Låg risk
 • Garanterad kapacitet och tillgänglighet
 • Snabb och enkel implementering
 • Snabb ROI

Skalbar

Oavsett storlek på AutoStore-lagret så anpassar sig eManager för att kunna möta lagrets behov.

Mer

eManager manövrerar med mycket goda resultat AutoStore-lager i alla slags storlekar och kan anpassa sig efter flera olika parametrar (som antal systemanvändare, lådor, robotar, plockningsstationer och transaktioner).

Resultat

 • Kan anpassas efter kundernas behov
 • Kan justeras i takt med kundtillväxten

Flexibel integrering

eManager stöder snabba och flexibla standardiserade import-, export- och transportintegrationer med olika slags kundsystem.

Mer

eManager integreras på en gång med:

 • Ditt affärssystem (ERP) och lagerhanteringssystem (WMS) för obruten och kontinuerlig lagerkontroll, uppdateringar av ordrar, orderuppfyllelse, frakt etcetera.
 • Ditt Transport Management System (TMS) för paketering vid AutoStore-plockstationerna, eller automatiserad packning och märkning
 • Manuell utrustning som till exempel inlagring (PTL: put-to-light), skrivare och liknande.
 • Automatiserad utrustning som till exempel transportörssystem.

Resultat

 • Kompatibilitet med kundsystem
 • Snabb orderhantering
 • Tar varorna snabbt till plockaren
 • Ökad produktivitet

Strömlinjeformade processer

eManager förenklar lagerhanteringen genom standardiserade och strömlinjeformade tillvägagångssätt.

Mer

eManager kan kombinera varumottagning och insortering, gör det möjligt att plocka och paketera vid plockstationerna och förenklar returprocessen genom att minska antalet steg. Dessutom finns en inbyggd kvalitetssäkring (QA).

Resultat

 • Ökar operatörernas effektivitet
 • Gör varorna snabbare tillgängliga för plockning
 • Minskar antalet transaktioner
 • Medför LEAN-produktion

Passar olika affärsmodeller

eManager kan anpassas för att på bästa sätt möta behoven i olika affärsmodeller som e-handel, grossistverksamhet och detaljhandel.

Mer

eManager stödjer olika metoder och tillvägagångssätt för e-handel, grossist- och detaljhandelsorder. Bland dem kan nämnas:

 • Plockstrategier (som batchplock, wave picking och seriellt plock)
 • Skanningsförfaranden
 • Metoder för paketering och utskrifter (som innehållsetiketter)
 • Anpassade operatörsinstruktioner

Resultat

 • Företagsspecifika anpassningar
 • Strömlinjeformade AutoStore-processer
 • Ökad effektivitet

Passar olika branscher

eManager kan anpassas för att möta lagerkraven hos en mängd olika näringsverksamheter.

Mer

eManager stödjer lagerlogistiken för många branscher. Det kan till exempel vara (men är inte begränsat till):

 • Mode
 • Apparel
 • Sportutrustning
 • Hemelektronik
 • Elektroniska komponenter
 • Reservdelar
 • Läkemedel
 • 3PL
 • E-handel

Resultat

 • Branschspecifika anpassningar
 • Strömlinjeformade AutoStore-processer
 • Ökad effektivitet

Innovativt

Våra programvaruutvecklare på forsknings- och utvecklingsavdelningen ser hela tiden till att förbättra eManager genom att hålla koll på trender, kundernas behov och marknadens önskemål.

Mer

För att uppnå detta besöker våra mjukvaruingenjörer kundlager, håller sig uppdaterade om marknadskraven, utför fallstudier och utvärderar ny teknik inom robotplockning.

Resultat

 • Kan anpassas till nya marknadstrender
 • Fortlöpande lageroptimering
 • Förbättrad produktivitet

Pålitlig

eManager har tagits fram med hjälp av väletablerade verktyg och metoder för att säkerställa att det är långsiktigt anpassningsbart till förändringar i branschen.

Mer

Vår mjukvara är utvecklad med den senaste Microsoft .NET-tekniken och körs på en kombination av Microsoft Azure® och lokalt installerade servrar.

Resultat

 • Stabilt och skalbar
 • Används globalt
 • Stöder mobilapplikationer, Windows-serverapplikationer och molnbaserade mikroservrar

Integrerad support

eManager backas upp av ett integrerat supportteam med hög kompetensnivå i både EWCS och AutoStore.

Mer

Genom underhållsavtalet får du en kontakt som du kan vända dig till med alla support-, service- och underhållsförfrågningar. Underhållsavtalet säkerställer också att du tar del av löpande uppdateringar och uppgraderingar.

Resultat

 • Optimering av systemets prestanda
 • Ökad driftstid
 • Ökad produktivitet

eManager är den integrerade mjukvaran för AutoStote som bevisligen gjort många kunder nöjda.

Se kundcase