Go GREEN med Element Logic

Automatiserade lagerlösningar från Element Logic erbjuder yteffektiva och energimedvetna alternativ som kan hjälpa till att minska dina koldioxidavtryck

Världen runt står fastigheter för över 40 procent av de totala direkta och indirekta koldioxidutsläppengenom uppvärmning, nedkylning och elektriskt ljus. Traditionella lager är designade för mänskliga arbetare och mänskliga behov. Men tack vare AutoStore från Element Logic finns det fler sätt att skapa ett mer hållbart lager.

 

1. Minska elkostnaderna

Green background with an image of a lamp and a text that reads "Turn off the light"

I ett traditionellt lager behöver du bra belysning i hela anläggningen för att skapa en bra arbetsmiljö för dina anställda. Robotar är dock inte beroende av ljus eller värme för att fungera, vilket resulterar i att färre utrymmen behöver vara ljusa och ha behagliga temperaturer. Fokusera på de områden som dina arbetare använder och spara energi i de resterande.

Om du planerar att uppgradera ditt lager eller att bygga ett nytt, bör du också överväga att utnyttja naturlig belysning genom taket eller väggarna för att ytterligare minska behovet av elektriskt ljus.

AutoStore robots working in the dark
Arbetar i mörker: Robotar behöver inget ljus för att kunna arbeta. Koncentrera ljustillgången till de ytor som används av människor och spara på energin i resterande delar.

 

2. Öka energieffektiviteten

Green background with an image of a autostore robot and a text that reads "Energy efficient""

AutoStore-robotens energiförbrukning är extremt låg. Robotarna regenererar kraften varje gång de sänker en förvaringslåda eller saktar ned hastigheten – precis som en elbil – vilket gör kraften cirkulär och hållbar. Faktum är att tio AutoStore-robotar använder samma energimängd som en dammsugare och robotarna kan enkelt köras på solenergi, vilket gör dem perfekta för hållbara lager..

 

3. Utvinn energi ur solen

solar panel icon

Välj hållbar kraft – välj solenergi. Element Logic har en bred erfarenhet av att använda utsidan av lagren genom att implementera solpaneler på taket och väggarna. Förutom att driva dina robotar, har solenergin också potentialen att göra hela ditt lager självförsörjande.

Solpaneler driver robotarna:
Hållbarhet var i framkant när elektronikgrossisten Berggaard Amundsen byggde sitt nya lager. De installerade solpaneler på såväl taket som på fasaden. Till och med i Norge, där det är väldigt lite solljus på vintern, genererar lagret tillräckligt med energi för att vara självförsörjande under större delen av året, och det ger också ström till 40 elbilladdare som är tillgängliga att använda för det närliggande området.

4. Öka yteffektiviteten

Green background with an image of a house and a text that reads "Reduce footprint"

AutoStore är själva definitionen av yteffektivitet eftersom den ger den högsta lagringstätheten för alla automatiserade lagrings- och återvinningssystem (AS / RS). Med en AutoStore-lösning från Element Logic får du fyra gånger lagringskapaciteten till samma fotavtryck som manuell lagring, och i många fall fördubblas lagringskapaciteten jämfört med andra varor-till-person-system. När alla former är möjliga så når lagerbyggnaden sin peak.

För våra kunder innebär detta ett maximerat användande av ytan och ett minskat behov av större lager med ett större fotavtryck.

 

Optimera hela lagret
Med en AutoStore-lösning från Element Logic mer än tredubblade den globala elektronikdistributören TTI sin lagringsvolym – genom en yteffektiv lagerdesign, där man utnyttjade mezzaninen samt flera golvnivåer som tidigare inte använts för lagring. Ett sant mästerverk i ingenjörskonst.

 

5. Minska avfallet

Green background with an image of a recycling symbol and a text that reads "Recycle"

Effektiva lager förvarar produkter – inte avfall. En ansvarsfull leveranskedja tar också hand om avfall på ett hållbart sätt. Element Logic arbetar i samarbete med våra kunder för att designa lagerprocesser och system för avfallshantering och återvinning.

Med ett anpassat avfallshanteringssystem kan du flytta avfall direkt från arbetsstationen till en container utanför byggnaden. När vi designade New Waves nya lager med den här lösningen minskade vi också deras användning av gaffeltruckar, vilket minskade utsläppen och gjorde lagret till en säkrare arbetsplats för de anställda.

Waste managment system at New Wave
SMART AVFALL: Element Logic har anpassat ett avfallshanteringssystem som går direkt från arbetsstationen till en container utanför byggnaden.

Vill du veta mer om hur Element Logic kan hjälpa ditt företag att bli grönare?

Kontakta våra experter för att lära dig mer om AutoStore och hållbarhet