Privacy Policy

Denna integritetspolicy («Policy») beskriver vilken personlig information som samlas in och behandlas när du använder Element Logics webbplatser ("Webbplatser"), till exempel elementlogic.se, och för andra processaktiviteter som utförs av Element Logic.


Redigera dina Cookie-inställningar
 1. PERSONUPPGIFTSANSVAR

Element Logic kontrollerar insamling och behandling av personuppgifter i samband med de aktiviteter som beskrivs på denna webbplats. Om du har några frågor om denna Policy eller vill utöva dina rättigheter som anges i denna Policy, vänligen kontakta oss på:

Element Logic AS (Element Logic)
Mobilvägen 8,
223 62 Lund, Sverige
Tel: +46 4629 2940
info@elementlogic.se

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nedan finns en tabell över våra aktiviteter för behandling av personuppgifter för att ge dig en tydlig översikt över vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål och den rättsliga grunden som vår behandling baseras på. På så sätt kan du enkelt se vilka behandlingsaktiviteter Element Logic utför och varför vi gör det.

Syfte Rättslig grund
Kategorier av personuppgifter
För att utvärdera, utveckla och förbättra Element Logics tjänster, varor och system. Samtycke. Sessionsdata, inklusive IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och datum och tid.
För att designa, optimera, utvärdera, utveckla och förbättra Element Logics webbplats. Samtycke. Sessionsdata, inklusive IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande URL (den tidigare besökta sidan) och datum och tid.
För att tillhandahålla en interaktiv karta för att visa vår plats. Samtycke. Sessionsdata, inklusive IP-adress och hänvisande URL (den tidigare besökta sidan).
För att tillhandahålla en fungerande webbplats. Berättigat intresse. Element Logics berättigade intresse härrör från syftet med datainsamling listat i vänstra kolumnen. Sessionsdata, inklusive teknisk information om din utrustning och interaktion med vår webbplats.
För att skydda säkerheten på vår webbplats. Berättigat intresse. Element Logics berättigade intresse härrör från syftet med datainsamling listat i vänstra kolumnen.. Sessionsdata, inklusive IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och datum och tid, beteende på webbplatsen.
För att tillhandahålla dig videor från vår YouTube-kanal. Samtycke. Sessionsdata, inklusive IP-adress, tid och datum och hänvisande URL (den tidigare besökta sidan).
För att svara på dina förfrågningar och begäranden. Berättigat intresse. Element Logics berättigade intresse härrör från syftet med datainsamling listat i vänstra kolumnen. För- och efternamn, e-postadress, arbetsplats, land där du bor och andra personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss.
Profilering, för att distribuera anpassad reklam och innehåll till nuvarande och potentiella kunder. Samtycke. Sessionsdata, för- och efternamn, epostadress, arbetsplats och andra personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss eller som samlas in genom cookies/pixlar på vår webbplats.
För att få feedback från dig genom kundundersökningar Samtycke. För- och efternamn, e-postadress, arbetsplats och andra personuppgifter som du tillhandahåller genom undersökningen.

 

Information som sessionsdata, inklusive IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp, datum och tid, skickas från din dator till oss med hjälp av olika cookies. Se vår Cookiepolicy för mer information om vår användning av cookies och pixlar. Information som för- och efternamn, e-postadress, arbetsplats och andra personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss samlas in genom vårt kontaktformulär.

3. WEBBPLATS

3.1. Webbplatsens funktion

När du besöker denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) samlar vi automatiskt in, lagrar och använder teknisk information om din utrustning och interaktion med vår webbplats (sessionsdata) som är nödvändig för att webbplatsen ska fungera.

Den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en så kallad avvägning av berättigade intressen (GDPR Art. 6 (1), mening 1, lit. f.), vilket innebär att behandlingen är nödvändig baserat på vår bedömning att Element Logic har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som inte övervägs av ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade.

3.2. Säkerhet på webbplatsen

Vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra våra IT-system för att öka säkerheten och utföra automatisk arkivering av beteende som kan behöva undersökas av säkerhetsskäl.

Den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en så kallad avvägning av berättigade intressen (GDPR Art. 6 (1), mening 1, lit. f.), vilket innebär att behandlingen är nödvändig baserat på vår bedömning att Element Logic har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som inte övervägs av ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade.

3.3. Marknadsföring, profilering och utveckling av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra Element Logics tjänster, varor och system. Behandling av personuppgifter för detta ändamål inkluderar aktiviteter för att göra vår webbplats och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kundutbud, producera data för att förbättra flödet av varor och logistik (t.ex. för att förutsäga inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets produktsortiment och resurseffektivitet, generera statistik för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterad till beställningar och inköp.

För att uppfylla detta ändamål utför Element Logic generella analyser i aggregerad form, relaterade till klick- och besöksbeteende, enhetsinformation, orderhistorik, geografisk plats och feedback från enskilda kunder. Vi använder de verktyg som beskrivs i Cookiepolicyn för att uppnå ändamålen, såsom Google Analytics, Google Maps, YouTube, Microsoft Clarity och Google AdWords. Vi kommer även att installera spårningspixlar som skickar data till Facebook Pixel och LinkedIn Insights i syfte att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden för vår behandling för marknadsföring, profilering och utveckling av tjänster är samtycke (GDPR Art. 6 (1), mening 1, lit. a.). Ditt samtycke är frivilligt, och du ger det genom att klicka på motsvarande knapp i “cookie-banner” på vår webbplats. Du kan acceptera alla cookies på en gång eller redigera dina cookieinställningar genom att välja alternativet “cookieinställningar”. Ditt samtycke kan återkallas när som helst, se avsnitt 12 om hur du återkallar ditt samtycke.

För mer information om typer av cookies vi använder, gå till vår Cookiepolicy.

 • GOOGLE ANALYTICS

  På denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) använder vi Google Analytics. Denna tjänst använder cookies för att samla in, lagra och använda teknisk information om din utrustning och interaktion med vår webbplats (sessionsdata).

  Vi behandlar dina personuppgifter för att designa, optimera, utvärdera, utveckla och förbättra Element Logics webbplats. Google Analytics tillhandahåller oss en webbanalystjänst och skapar pseudonymiserade användarprofiler.

 • GOOGLE MAPS

  På denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) använder vi Google Maps. Denna tjänst använder cookies för att samla in, lagra och använda teknisk information om din interaktion med vår webbplats (sessionsdata). Detta är en interaktiv karta som gör att du kan visa vår plats. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla en interaktiv karta för att visa dig vår plats.

  Om du samtycker till användningen av Google Maps, kommer kartan att visas på vår webbplats. Din IP-adress och information om att du har besökt vår webbplats kommer att skickas till Google. Google kommer att lagra denna information på sina egna servrar.

 • YOUTUBE

  På denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) använder vi YouTube. Denna tjänst använder cookies för att samla in, lagra och använda teknisk information om din interaktion med vår webbplats (sessionsdata).

  Vi använder YouTube i dess förbättrade sekretessläge för att visa dig videor. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla dig videor från vår YouTube-kanal.

  Det förbättrade sekretessläget innebär att YouTube kommer att få din IP-adress, datum och tid då videon visades, samt information om att du har besökt vår webbplats. Dessa data kommer endast att överföras till YouTube-servern om du startar en video.

 • MICROSOFT CLARITY

På denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) använder vi tjänsten Clarity som tillhandahålls av Microsoft. Clarity är ett analysverktyg för beteende som hjälper oss att förstå hur användare interagerar med vår webbplats. Tjänsten bearbetar sessionsdata och information om hur sidan renderas samt användarinteraktioner som musrörelser, klick och rullningar.

Observera att när du ger ditt samtycke samlar Microsoft in eller mottar personuppgifter från dig för att tillhandahålla Microsoft Advertising. Du kan hitta mer information i Microsofts integritetsförklaringar:https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 • GOOGLE ADWORDS

På denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) använder vi tjänsten Google AdWords. Vi använder tjänsten för att utföra riktad reklam mot Googles tjänster och tredje parts webbplatser.

Du kan hitta mer information om hur Google använder informationen här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 • FACEBOOK-PIXEL

På denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) har vi integrerat tjänsten Facebook-pixel. En Facebook-pixel är ett plugin som finns på vår webbplats och samlar in information för Meta. Pixeln samlar information från cookies i din webbläsare och skickar tillbaka den till Facebook där informationen kombineras med data från din Facebook-profil. Den insamlade informationen kan relatera till ditt användarbeteende (demografiska data såsom ålder, kön, intressen) eller handlingar du utför som att klicka på länkar. Informationen är endast tillgänglig på en anonymiserad och aggregerad nivå. Informationen används för analytiska ändamål, riktad reklam baserat på ditt användarbeteende (remarketing), och för att identifiera målgrupper för reklam som har en profil liknande din och därför har en potentiell möjlighet att ha ett liknande beteendemönster eller behov.

 • LINKEDIN INSIGHTS

På denna webbplats (https://www.elementlogic.se/) har vi integrerat tjänsten LinkedIn Insight. LinkedIn Insight Tag tillåter Element Logic att samla data om LinkedIn-medlemmars besök på vår webbplats, inklusive URL, hänvisare, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper (user agent) samt tidsstämpel. IP-adresserna förkortas eller hashas (när de används för att nå medlemmar över flera enheter), och medlemmarnas direkta identifierare tas bort inom sju dagar för att göra data pseudonymiserade. Dessa återstående, pseudonymiserade data raderas sedan inom 180 dagar.

4. FÖRFRÅGNINGAR OCH FRÅGOR

Om du skickar oss förfrågningar och/eller frågor, t.ex. via vårt kontaktformulär eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande, samlar vi in ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats och andra personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss.

Den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en så kallad avvägning av berättigade intressen (GDPR Art. 6 (1), mening 1, lit. f.), vilket innebär att behandlingen är nödvändig baserat på vår bedömning att Element Logic har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter som inte övervägs av ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade.

5. PROFILERING OCH ANPASSAD REKLAM

Om du samtycker till det kommer vi att skicka dig nyhetsbrev, reklammeddelanden, riktad reklam, relevanta erbjudanden och annat reklammaterial.

Vid distribution av reklam och/eller innehåll till dig använder vi Microsoft Dynamics 365. Denna tjänst använder cookies för att samla in, lagra och använda teknisk information om din interaktion med vårt reklammaterial (sessionsdata). Genom vårt kontaktformulär samlar vi också in för- och efternamn, e-postadress, arbetsplats och andra personuppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss.

Den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke (GDPR Art. 6 (1), mening 1, lit. a.). Ditt samtycke är frivilligt, och du ger det genom att klicka på “Jag samtycker” i vårt kontaktformulär. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan till exempel välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden genom att följa avregistreringsinstruktionerna som finns i dessa e-postmeddelanden, eller genom att kontakta oss direkt.

6. UNDERSÖKNINGAR

I samband med våra kundundersökningar använder vi Microsoft Dynamics 365 Customer Voice. Denna tjänst samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, arbetsplats och andra personuppgifter som du tillhandahåller genom undersökningen och integrerar dem med dina personuppgifter från andra databehandlingsaktiviteter som lagras i Microsoft Dynamics 365.

Den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke (GDPR Art. 6 (1), mening 1, lit. a.). Ditt samtycke är frivilligt, och du ger det genom att klicka på “Jag samtycker” i vårt kontaktformulär. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan till exempel välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden genom att följa avregistreringsinstruktionerna som finns i dessa e-postmeddelanden, eller genom att kontakta oss direkt.

7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Vi lagrar information som samlats in genom våra cookies enligt lagringstiden som anges i avsnitt 12 nedan. Vi lagrar dessutom data som samlats in genom enkäter. Vi lagrar data för att hantera förfrågningar och frågor tills vi har besvarat frågan och inte längre anser att det finns behov av uppföljning.

Vi kan också lagra data under en längre period om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, till exempel om det pågår en tvist eller ett brott har anmälts till polisen. Vi utför regelbundna rensningar och raderar data som inte längre är nödvändiga att behandla.

8. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Element Logic delar dina personuppgifter med företag och avtalsparter för tillhandahållandet av våra tjänster, driften av webbplatsen, hanteringen av din beställning, underhållet av våra IT-system och programvara etc. Sådan delning ändrar inget i vår skyldighet att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi kan dela dina uppgifter med myndigheter om det är nödvändigt för att följa lagar, förordningar eller myndighetsbeslut, eller för att Element Logic ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vi kan erbjuda länkar till tredjepartstjänster på vår webbplats. Vi ansvarar dock inte för behandlingen av dina uppgifter av dessa tjänster.

9. ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES

Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES garanterar vi en adekvat säkerhetsnivå genom att skicka dem till länder som har en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionens bekräftelse, eller genom att ingå ett lämpligt utformat avtal mellan oss och den juridiska personen utanför EU/EES som tar emot uppgifterna. För överföring till USA förlitar vi oss antingen på EU:s standardavtalsklausuler eller på EU-US Data Privacy Framework.

10. DINA RÄTTIGHETER

Detta avsnitt beskriver dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Om samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Se avsnitt 12 om hur du återkallar ditt samtycke. Du kan välja att sluta ta emot vårt nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden genom att följa avregistreringsinstruktionerna som finns i dessa e-postmeddelanden, eller genom att kontakta oss direkt.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Om du vill få insikt i vår behandling av uppgifter om dig har du rätt att begära information om behandlingsaktiviteten, inklusive en kopia av dina personuppgifter som behandlas, vilket kallas ett registerutdrag. Detta inkluderar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterier för hur lagringsperioden fastställs, information om var data har samlats in från och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingsaktiviteten.

Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Om vi har samlat in felaktiga personuppgifter från dig har du rätt att begära att de rättas. Du har också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter. På din begäran kommer vi att rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig så snabbt som möjligt.

Rätt att radera dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som Element Logic omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en avvägning av berättigat intresse utförd av Element Logic och det inte finns något berättigat intresse för Element Logic eller tredje part som väger tyngre. Vi kan dock inte alltid godkänna din begäran eftersom det kan finnas skäl som ger oss rätt att behandla uppgifterna, till exempel om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig skyldighet som rättslig grund, eller om uppgifterna är nödvändiga för att bekräfta, lämna in eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat format och i vissa fall att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller dock endast uppgifter som du själv har lämnat till Element Logic och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller en avtalsförpliktelse gentemot dig som rättslig grund.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna endast får behandlas för vissa ändamål. Du kan till exempel begära en begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under perioden då vi undersöker riktigheten av uppgifterna kommer behandlingen av dem att begränsas.

Rätt att invända mot en viss typ av behandling

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på en avvägning av berättigat intresse som rättslig grund eller för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot vår behandlingsaktivitet. En invändning mot vår avvägning av intresse kan lämnas in när du har personliga skäl som rör situationen. Vid en sådan invändning bedömer Element Logic om våra berättigade skäl för behandling väger tyngre än ditt intresse av att skydda din integritet. Om så är fallet kan Element Logic fortsätta att behandla dina personuppgifter även om du har invänt mot behandlingsaktiviteten.

***

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i avsnitt 2 ovan. Du har också rätt att lämna in eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till den nationella dataskyddsmyndigheten som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i ditt land.

Sverige
Integritetsskyddsmyndigheten

Drottninggatan 29
5:e våningen
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Epost: imy@imy.se
Webbsida: http://www.imy.se/

11. GILTIGHETSPERIOD OCH ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Den senaste uppdaterade versionen av vår Policy finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vår Policy gäller vid varje tidpunkt i den form och med det innehåll som publiceras på webbplatsen.

Element Logic har rätt att uppdatera Policyn när som helst. Om Policyn ändras kommer den uppdaterade Policyn att publiceras på vår webbplats. Du kommer också att informeras via e-post om vi gör större ändringar i Policyn. Om du inte vill acceptera den ändrade Policyn, vänligen kontakta oss (se avsnitt 2).