AutoStore - Element Logic

Blåkläder fortsätter sin automationsresa

Blåkläder, som tillverkar slitstarka arbetskläder i hög kvalitet, har haft AutoStore i sittlager sedan 2016. De senaste åren har man haft en fantastiskt fin försäljningsutvecklingoch har därför valt att uppdatera sitt system i två faser för att säkra ett fortsatt effektivtlager.

Blåkläder, som är en av Europas största tillverkare av arbetskläder, startade 1959 i den
svenska textilindustrins hjärta och idag hittar man deras högkvalitativa kläder i hela världen.
2016 installerade man den automatiserade logistiklösningen AutoStore från Element Logic.
Det omedelbara resultatet blev en effektiv lagerhantering, bättre arbetsmiljö, snabbare
orderhantering och ökad leveranssäkerhet.

Uppdaterar för att klara ökad orderhantering


Vid den ursprungliga automatiseringen köpte Blåkläder ett system med 28 000 bins. Sen
uppdaterade man med ytterligare 17 000 bins och nu i den tredje utvecklingsfasen tar man
in 25 000 nya bins. Bakgrunden är kraftigt ökad försäljning och ordervolymer. Till fas 3 har
Blåkläder behövt göra en tillbyggnad om 7400 kvadratmeter till sitt lager i Svenljunga, vilken
står klar i september 2022. Tillbyggnaden blir skalbar för att kunna möta eventuella
ytterligare expansionsbehov.
– I jämförelse med många i branschen har Blåkläder haft ett konstant bra flöde de senaste
åren. De har identifierat att AutoStore är nyckeln i deras orderhantering och nu vill de utöka
för att möta kommande behov. Utifrån deras nya L-formade lokaler har vi i samarbete med
Blåkläder anpassat AutoStore optimalt, för att gynna deras fortsatt stabila tillväxt, säger
David Olsson, Account Manager på Element Logic.

Ny mjukvara och nya karusellportar

Blåkläder har under hösten också valt att byta mjukvara från Planner till Router vilket har
gett goda resultat.
– Vi har haft en bra dialog och tätt samarbete med Element Logic längs hela resan och är
väldigt nöjda med AutoStore. Eftersom vi hela tiden vill slipa på processen och göra allt
bättre beslutade vi att uppdatera mjukvaran till den nya routerlösningen innan nybygget tas
i drift. Det har omedelbart gett en jättebra effekt, med högre effektivitet i plockflödet.
Höstens försäljning har varit väldigt bra och uppdateringen har hjälpt oss att klara
leveransen. Nu investerar vi i en utbyggnad och nya karusellportar för att fortsätta kunna
hålla en hög tillväxttakt, berättar Thomas Olsson, Logistics Manager på Blåkläder.

"I jämförelse med många i branschen har Blåkläder haft ett konstant bra flöde de senaste åren. De har identifierat att AutoStore är nyckeln i deras orderhantering och nu vill de utöka för att möta kommande behov. Utifrån deras nya L-formade lokaler har vi i samarbete med Blåkläder anpassat AutoStore optimalt, för att gynna deras fortsatt stabila tillväxt"

— David Olsson, Account Manager på Element Logic
Team

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up