autostore

EET Group investerar i världens mest yteffektiva lagersystem

Det nyinstallerade AutoStore-systemet på EET Groups Logistics Center i Köpenhamn är Danmarks största AutoStore-installation.

Förutom att tillhandahålla omfattande lagerhållning och logistiktjänster med mervärde till alla sina egna EET Europarts-företag över hela världen, har EET Group också utvecklats till den främsta experten bland leverantörer av logistiktjänster.  EET Group erbjuder skalbara Logistical Service-lösningar till relaterade affärspartners såväl som till oberoende företag.

Logistikavdelningen på EET Groups gör skillnad i hela kedjan av logistiktjänster: från internationell lagerhantering till distribution, och från tekniska logistiktjänster till avancerad transport- och servicelogistik. EET Logistics utvecklar kontinuerligt verktyg och processer som gör det möjligt för kunderna att möta även de högsta kraven på marknaden och kunna hantera allt från början till slut.

Det nyinstallerade AutoStore-systemet är en del av EET Groups ambitiösa strategi för att utveckla divisionen EET Logistics.

 

AutoStore-systemet

AutoStore är helt enkelt ett ramverk (grid) av aluminium som tillhandahåller lagringsutrymme för varorna. Storleken och formen på ramverket påverkas endast av själva lagerbyggnaden runt omkring det, vilket säkerställer att utrymmet används på ett optimalt sätt. Varorna lagras inuti ramverket i tusentals förvaringslådor av plast.

Robotar är den verkliga arbetskraften i AutoStore-systemet. De rör sig outtröttligt på skenor ovanpå ramverket och lyfter upp förvaringslådorna, tar dem till arbetsstationerna och placerar dem sedan tillbaka.

När robotarna ska hämta varor från botten av ramverket arbetar de tillsammans för att komma ner till den efterfrågade förvaringslådan. För att kunna ta hand om framtida förfrågningar på ett snabbare sätt så optimerar robotarna hela tiden lagerpositionen för föremålen i ramverket. Det innebär att de placerar de mest efterfrågade förvaringslådorna högre upp.

Arbetsstationerna – eller operatörsportarna – utgör gränssnittet mellan förvaringsutrymmet och lagrets personal. Det är här som förvaringslådorna lämnar ramverket för vidare hantering. Robotarna matar kontinuerligt på med nya förvaringslådor till arbetsstationerna så att operatörerna inte ska behöva vänta mellan ordrarna.

Tillverkaren av Autostore är det norska företaget Hatteland och installatören är Element Logic.

 

Ökad effektivitet och minskade kostnader

– AutoStores robotar drivs med hjälp av uppladdningsbara batterier och arbetar självständigt högst upp på ramverket. Varje robot har en hiss som gör att den kan hämta och placera in förvaringslådor i ramverket, förklarar Tom Kjærulf som är Group Logistics Director på EET Group. Robotarna tar trådlöst emot sina beställningar från kontrollsystemet som skickar dem till och från arbetsstationerna och som sätter dem på laddning när det behövs.

AutoStore-systemet som är framtaget för EET Group består av ett ramverk med 83 500 fack fördelade i 43 500 förvaringslådor. Själva lådorna är staplade i 12 nivåer. 32 robotar och 8 arbetsstationer hanterar lådorna. Systemet kan lagra cirka 800 000 föremål.

– Investeringen i AutoStore kommer att leda till mycket högre effektivitet och betydande kostnadsminskningar, säger Tom Kjærulf. Förutom att lagret används på ett optimalt sätt och att kapaciteten ökar, så är den mest uppenbara fördelen att våra anställda kan arbeta mer effektivt och behöver inte utsättas för samma fysisk belastning som vid traditionellt lagerarbete. När alla produkter som kan lagras i AutoStore har flyttats över dit förväntar jag mig att lagarkapaciteten kommer öka med 40 %.

Tom Kjærulf fortsätter:
– Vi har valt en mycket skalbar lösning. Om vi i framtiden behöver mer kapacitet utvidgar vi bara storleken på ramverket. Om vi behöver öka hastigheten kan vi lägga till fler robotar och/eller arbetsstationer.

Den initiala investeringen i IT-system och integreringen mellan EET Groups ERP-system och Autostore har redan gjorts.

– En annan sak som är värd att nämna är leveranssäkerheten. Vi har redan en mycket hög leveranssäkerhet på 99,95% men vi kan förbättra även den. Och sist, men inte minst, får vi inte glömma den kraftigt reducerade energiförbrukningen. Autostore-systemet kräver mindre ström än lamporna ovanför det, eftersom robotarna inte behöver ljus för att kunna arbeta. Och som ett miljömedvetet företag är sådana här saker viktiga för oss.

– När vi tecknade kontraktet med Element Logic var planen att förbereda, installera och starta upp AutoStore-systemet inom 100 dagar, och så blev det. Som överenskommet hanterade vi de första ordrarna den 18 januari 2016, tillägger EET Groups mycket nöjda Group Logistics Director.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Är du redo att ta nästa steg?

Ta reda på hur Element Logic kan optimera ditt lager

Kontakta oss