Foto 80 tals tema

Element Logic är Great Place to Work-certifierade i 7 länder

På Element Logic gillar vi att ha kul på jobbet. Så varför inte arrangera ett "We love the 80`s Party"? Här från vårt personalseminarium i september 2022.

Vi har haft kul på jobbet sedan 1985 och har inga planer på att sluta: 2023 är Element Logic Great Place to Work-certifierat i sju länder.

Våra medarbetare har talat. Element Logic är återigen certifierat av Great Place to Work – nu på 7 olika marknader: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, USA och Colombia.

Great Place to Work är en världsomspännande medarbetarundersökning som mäter medarbetarnas nöjdhet. Trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och gemenskap är de fem dimensioner som mäts. För att en arbetsplats ska kunna delta i undersökningen krävs att den har minst tio anställda. För att få certifieringen krävs ett Trust Index-poäng på 70 %.

“Jag är mycket glad att alla marknader som kunde delta blev certifierade som Great Place to Work”, säger Element Logics koncernchef, Dag-Adler Blakseth.

“På Element Logic strävar vi efter att vara en människocentrerad organisation där vi kan växa och ha roligt tillsammans. Dessa certifieringar visar att vi är på rätt väg, men vi kommer också att använda undersökningsresultaten för att hitta förbättringsområden”, tillägger Blakseth.

Element Logic etablerades redan 1985 men har de senaste åren haft en mycket stark tillväxt. Bara under 2022 gick Element Logic från 250 till 770 anställda. Det var en tredubbling på ett år!

VD:n för Great Place to Work i Norge, Jannik Krohn Falck, är imponerad av den höga poängen i Element Logics arbetsmiljö – särskilt med tanke på deras snabba tillväxt.

“Element Logic har lyckats utveckla en bra och effektiv kultur, över länder samtidigt som antalet anställda mångdubblats på ett år. Det här är en gedigen prestation, driven av ledning och medarbetare som vet att kultur är avgörande
för framgång”, säger Falck

Element Logics koncernchef, Dag-Adler Blakseth.

Element Logics VD, Dag-Adler Blakseth, vill att hans anställda ska ha roligt på
jobbet

Att arbeta strategiskt med arbetsplatskulturen kommer bara att bli allt viktigare framöver, enligt Element Logics VD, Dag-Adler Blakseth:”Vi har många nya ansikten varje månad, och vårt företag finns på ett växande antal olika marknader. Därför är det viktigare än någonsin att föra vårt företag samman, att samlas kring våra gemensamma värderingar, att fortsätta utveckla Element Logics arbetsplatskultur där vi alla kan växa och ha roligt tillsammans”,
säger Blakseth.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up