Element Logic effektiviserar Julas lagerhantering

Jula, som är ett framstående detaljhandelsföretag grundat i Skara under 1970-talet, har expanderat betydligt och är idag en av de största aktörerna inom detaljhandel i norra Europa. Nu satsar man på automationslösningen AutoStore från Element Logic för att kunna expandera och bli mer effektiva.

Med en imponerande närvaro i fem länder, har Jula upplevt en markant tillväxt i både fysiska butiker och e-handel. Företagets Centrallager i Skara täcker en yta på 175 000 kvadratmeter och har länge huvudsakligen hanterats manuellt, med stora flöden av pallgods.

Utmaning inom yta och plock
I takt med att Julas e-handelssegment växer, har behovet av effektivare plockprocesser blivit allt mer påtagligt. De stora avstånden inom lagret innebar att truckarna behöver köra långa sträckor och Jula stod inför behovet av att komprimera lagerutrymmet och samtidigt öka effektiviteten i både e-handelsplock och butiksplock.

Väljer automationslösning med robotar
För att framtidssäkra lagerverksamheten satsar Jula på robotsystemet AutoStore från Element Logic – en anpassad automationslösning som möter Julas behov. Den högteknologiska lagerlösningen integrerar effektivt de två olika flödena av varor – e-handel och butiksplock – i ett enhetligt system. Lösningen inkluderade 43 000 lådor, 55 robotar, 9 karusellportar och 3 conveyerportar, med utrymme för framtida expansion. Systemet tillåter en dynamisk kapacitet på upp till 1 500 bin-presentationer per timme, vilket dramatiskt ökar plockeffektiviteten.

Använder eManager som mjukvara
Julas AutoStore-system designas för att vara flexibelt och kunde expandera åt tre håll ytmässigt för att kunna erbjuda möjligheter till nya inlagringsområden. Lagerhanteringen optimeras även genom integrering av eManager, en avancerad mjukvarulösning från Element Logic som möjliggör flexibla och skalbara uppdateringar av systemet, så att Jula kan fortsätta expandera effektivt.

Med en framtidssäkrad lösning på plats är Jula väl förberedda för att möta både nuvarande och framtida utmaningar. Element Logics lösning erbjuder inte bara omedelbara effektivitetsvinster utan även kapacitet för tillväxt och utveckling.

– AutoStore-lösningen från Element Logic transformerar vårt lager till en av de mest avancerade logistikanläggningarna i regionen. Vi är nu bättre rustade än någonsin för att möta våra kunders behov med en effektivitet och precision som tidigare inte var möjlig, säger Mikael Lennartsson Kellett, Logistics Director på Jula AB.

"Med Element Logics skräddarsydda AutoStore-lösning kan Jula inte bara effektivisera sina plockprocesser utan också förbättra den övergripande arbetsmiljön i lagret. Det minskade behovet av långa truckkörningar innebär snabbare leveranser och mindre fysisk belastning för personalen. Dessutom ger systemet Jula möjligheten att snabbt anpassa sig efter föränderliga marknadsförhållanden och kundkrav"

— Rickard Kvist Sales Manager på Element Logic Sweden

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Är du också intresserad av effektiv lagerautomation?

Kontakta oss idag