Lager

3PL-företaget Emotion Logistics fördubblar sin plockkapacitet med nytt AutoStore-lager

I september 2020 kommer Element Logic lämna över ett nybyggt och nyckelfärdigt AutoStore-lager till Emotion Logistics i Jönköping. Lagret är designat för att hantera en mycket krävande retail- och e-handelslogistik på den nordiska marknaden.

Det nya automatiserade lagret har ett strategiskt läge intill E4:an i Stigamo, strax söder om Jönköping. Byggnaden är på 7000 m² och byggs av väletablerade Tosito i SIDOG Fastigheter. Anläggningen som är Emotions sjätte i Sverige, innebär att bolaget nu ökar sin lagerkapacitet till 40 000 kvm. De kommer att kunna erbjuda sina kunder snabbare leveranser, högre leveranssäkerhet och en kostnadseffektivare lösning.  Tre nyckelfaktorer som varit avgörande för premiumvarumärket (3PL-företaget ) när de valde Emotion Logistics att driva och utveckla sin logistik.

På plats kommer det att finnas 28 robotar som ska hantera 40 000 förvaringslådor med produkter. Lagret kommer ha ett 15-tal medarbetare varav hälften kommer att arbeta i AutoStore-lagret. För att underlätta och effektivisera arbetet kommer de ergonomiska arbetsstationerna för plock och packning att centreras i en ”picking tunnel” och medarbetarna kommer kunna hantera 700 orderrader per timme. I anläggningen finns också plats för returhantering, kundtjänst och förädling av produkter.

Element Logic ska förutom AutoStore-lagret och arbetsstationerna också leverera transportörlösningen i byggnaden beståendes av bla en sorteringsanläggning. Lagret kommer vara skalbart för att ge Emotions Logistics flexibilitet och handlingsutrymme i en bransch som snabbt förändras. Det gäller inte minst inom segmentet apparel and sports vilket är det som lagret i Stigamo främst är anpassat för.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Är du redo att ta nästa steg

Ta reda på hur Element Logic kan optimera kapaciteten i ditt lager.

Läs mer