Materialflöde

Få en bättre arbetsmiljö automatiskt

Det automatiserade lagersystemet AutoStore från Element Logic hjälper inte bara kunder till sänkta kostnader, ökad lagereffektivitet och högre lönsamhet. En viktig fördel med AutoStore är nämligen också att ergonomin på lagret förbättras avsevärt.

Ergonomin i centrum med AutoStore

I robotsystemet AutoStore som levereras av Element Logic transporteras lagringsbackarna automatiskt till lagerpersonalen – som därför slipper gå runt på lagret och plocka från olika hyllor. Det förbättrar driftseffektiviteten och de rörliga kostnaderna men också ergonomin på arbetsstationerna i såväl inlagrings- som plockområdena. Detta eftersom medarbetarna slipper de påfrestningar och stressfaktorer som kan vara förknippade med traditionella manuella lager.

I ett manuellt lager kan det röra sig om flera olika fysiska, mentala och psykosociala stressfaktorer som påverkar personalen, med en mängd olika hälsoförsämringar samt personalfrånvaro som följd. Det kan bl.a. handla om:

  • Tunga och otympliga varor som ska hanteras.
  • Kroppsrotation samt lyft- och sänkningsrörelser.
  • Fysisk belastning vid placering av packade enheter på transportband och pallar.
  • Hög bullernivå samt dammiga lokaler.
  • Stresskapande komplexa redovisningsförfaranden på datorn.

Men genom AutoStores automatiska packningsstationer kan medarbetaren istället fokusera på övervakning av processen och därmed arbeta med mindre belastning.

"AutoStore är en kapslad lösning, vilket förenklar både service och support samt minimerar den ekonomiska risken och risken att människor skadas. Det gör också att vi sällan behöver rycka ut till kunden i jämförelse med vanliga manuella lager"

— Sebastian Sandberg, Servicetekniker på Element Logic
Sebastian Sandberg

– AutoStore är en kapslad lösning, vilket förenklar både service och support samt minimerar den ekonomiska risken och risken att människor skadas. Det gör också att vi sällan behöver rycka ut till kunden i jämförelse med vanliga manuella lager, säger Sebastian Sandberg som är servicetekniker på Element Logic.

Dedikerad personalutbildning i AutoStore

För att få ut så mycket som möjligt av systemet erbjuder vi på Element Logic omfattande och dedikerad personalutbildning i AutoStores programvara och materialhanterings-lösningar. Kompetens och expertis är avgörande faktorer för framgång och vi inbjuder utvalda anställda att få ytterligare utbildning – och bli s.k. superanvändare.

"Genom modulära och skalbara lösningar samt beprövad teknik och omfattande expertis ser vi till att du kan möta – och överträffa – inte bara dina kunders krav utan också dina medarbetares förväntningar på en god arbetsmiljö"

— Thomas Karlsson, Managing Director på Element Logic Sweden
Thomas Karlsson

– Genom modulära och skalbara lösningar samt beprövad teknik och omfattande expertis ser vi till att du kan möta – och överträffa – inte bara dina kunders krav utan också dina medarbetares förväntningar på en god arbetsmiljö, säger Thomas Karlsson, Managing Director på Element Logic Sweden.

Ta reda på hur vi kan förbättra ergonomin i ditt lager med AutoStore och lagerautomation

Kontakta oss

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up