Lekolar ökar plockeffektiviteten med hjälp av Element Logic

Lekolar, marknadsledande leverantör till förskolor och skolor i Norden, tar ett stort kliv framåt genom att effektivisera sin plockeffektivitet med hjälp av robotsystemet AutoStore från Element Logic.

Lekolar startade som en avknoppning från BRIO Lekolär. Med tiden har man vuxit till att bli en marknadsledande leverantör av utbildningsmaterial till förskolor och skolor i hela Norden. Företaget levererar allt från pysselmaterial och pennor till leksaker och digitala läromedel, primärt genom avtal med kommuner. Med ett ständigt växande sortiment och ökad efterfrågan, stod Lekolar inför utmaningen att effektivisera sin lagerhantering för att hantera säsongstoppar och säkra snabba, felfria leveranser från sin anläggning i Lilla Osby, Skåne.

Från manuellt till automatiskt

Efter nio utbyggnader och ett i första hand manuellt lagersystem behövde Lekolar drastiskt öka sin plockeffektivitet per operatör. Traditionellt golvplock gjorde det svårt att hantera säsongstopparna och risken för plockfel ökade markant med tillfällig personal under högtrycksperioder. Lekolar arbetade även efter en ambition om att förbättra arbetsmiljön för sina lagermedarbetare. För att möta dessa behov satsade man på den högteknologiska robotlösningen AutoStore från Element Logic."Förutom att hålla vårt kundlöfte med korta leveranstider och effektivitet är även skalbarhet, driftsäkerhet och korta upplärningstider viktigt för oss, det i kombination med avsevärt mindre risker för felplock så föll vårt val av plocklösning på Autostore"

— Thomas Bertdahl, projektledare på Lekolar

1 500 orderrader per timme

Med 69 000 lådor, 50 robotar, 8 plockportar, och 4 inlagringsportar, samt en sorteringsanläggning, är AutoStore-systemet designat för flexibilitet och skalbarhet. Till installationen adderas även ett banbaserat system unikt placerat på ett entresolplan, vilket möjliggör en effektiv användning av lagerutrymmet. Genom den nya installationen beräknas Lekolar kunna hantera upp till 1500 orderrader per timme över två skift. Automationslösningen planeras att börja byggas i slutet av 2024 med driftstart i Q1 2025.

"Lekolars investering i AutoStore innebär att man framtidssäkrar såväl leveranssäkerhet som arbetsmiljö. Nu får man en av regionens modernaste logistikanläggningar och systemet är skalbart, så man kommer även kunna utöka i takt med framtida behov"

— Rickard Kvist, Sales Manager på Element Logic Sverige

Element Logics installation i siffror:

50 robotar
69 000 lådor
8 portar för plock
4 portar för inlagring
1 sorteringsanläggning
1 500 orderrader/h

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Är du också intresserad av lagerautomation?

Kontakta oss idag