Autostore

Proshop laddar upp för Black Friday – med nytt lager som tredubblar kapaciteten

E-handeln, Proshop, står inför Black Friday redo med sitt nya och toppmoderna robotlager. Med 70 AutoStore-robotar på ett område av 2,5 fotbollsplaner är det här Danmarks för närvarande största AutoStore-robotlager. Element Logic ligger bakom såväl design som leverans och installation när Proshop tar sin lagerrobotteknologi till nästa nivå.

I ett försök att hålla jämna steg med tillväxten expanderar nu ett av Danmarks ledande e-handelsföretag inom elektronik och IT sitt AutoStore-robotlager i samarbete med Element Logic – och flyttar lagret till en ny adress. Flytten tredubblar robotlagrets kapacitet och utrustar företaget för ännu mer export utomlands, inklusive Tyskland.

Byggandet av det nya lagret har gått på mindre än ett år och Proshop är nu helt redo för årets största försäljningsdag, Black Friday, i slutet av november.

– Med det nya robotlagret får Proshop möjlighet att uppfylla sin önskan att utöka kapaciteten och automatisera en större del av sitt lager. Detta ger Proshop de bästa förutsättningarna för att fortsätta sin imponerande tillväxt, säger Nikolaj Bjørn Eriksen, VD för Element Logic Danmark, som står bakom AutoStore-leveransen till Proshop.

Ökad lagereffektivitet

I det nya robotlagret ökas antalet lådor från vilka robotarna plockar varor och förbereder dem för avsändning, från 42 000 till hela 100 000 lådor. För närvarande har 70 robotar installerats, men i det nya lagrets storlek finns det utrymme att utöka kapaciteten med upp till 300 AutoStore-robotar vid behov. Totalt upptar det nya lagret, inklusive kontorsanläggningar, 16 300 m2 – motsvarande 2,5 fotbollsplaner.


Fortsatt samarbete mellan Element Logic och Proshop

Det här är inte första gången som Proshop samarbetar med Element Logic. För bara två år sedan levererade Element Logic de 40 AutoStore-robotarna som utgjorde kärnan i Proshops första robotlager. Efter bara ett års drift hjälpte lösningen till att fördubbla Proshops resultat samtidigt som det ökade företagets toppränta med 30%. Därför var det inget svårt beslut för Proshop att fortsätta samarbetet inför expansionen.

– Vi har haft ett bra samarbete med Element Logic om den befintliga lösningen och ser fram emot att fortsätta och utöka samarbetet ytterligare. Vi ser helt klart AutoStore från Element Logic som en viktig del i vårt företags resa framåt, säger VD för Proshop, Ivan Jæger Christiansen.

Proshop omsatte 1,5 miljarder DKK (200 miljoner euro) 2019 och hade ett rekordresultat på 24 miljoner DKK.

Fakta om Proshops robotlager:

  • Antal robotar: 70 (med plats för potentiellt 300 robotar)
  • Antal lådor: 100 000
  • Antal SKU: 200 000

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up

Vill du veta mer?

Kontakta oss