Effektivisera befintligt lager eller bygga nytt?

På dagens e-handelsmarknader ser många företag en vinning i att förfoga över ett eget lager istället för att använda dropshipping eller tredjepartslogistik. Men när efterfrågan ökar kraftigt och det befintliga lagret når sin maxkapacitet – ska man då effektivisera ytan eller satsa på att bygga nytt större lager med allt vad det innebär?

Med ett eget lager får man tydligare kontroll över sin drift och sina kostnader, man kan växa i sin egen takt och får en större bättre kredibilitet som företag och leverantör eftersom man tar ansvar för hela logistikkedjan och därmed även förfogar över kundmötet på ett bättre sätt. Det ger också möjlighet att kontrollera tempot, genomföra snabba ändringar och utveckla verksamheten på ett sätt som passar företagets behov och slutkundens önskemål och krav.

Det finns många anledningar till att vilja bygga nytt eller större lager. Ofta handlar det om ökad försäljning, utökning av produktsortimentet eller att man helt enkelt behöver söka ett bättre strategiskt läge. I den globala ekonomin med digitalisering och nya konsumtionsmönster ser varuflödena idag annorlunda ut än tidigare, med stenhårda krav på leveranstid och leveransprecision, klimatavtryck och pris.

Fördelar och nackdelar med nyproduktion

Vid nyproduktion är det lättare att säkerställa att lagret mer effektivt möter de behov verksamheten har genom en smartare och optimerad planlösning. En nyproducerad logistikanläggning innebär dessutom ofta lägre driftskostnader, tack vare lägre energieffektivitet. En annan hållbarhetsaspekt är också att det kan vara svårare att genomföra hållbara val i efterhand i en äldre byggnad, för den som exempelvis vill nå en miljöcertifiering.

Men en nyproduktion kan också innebära nackdelar som exempelvis större investeringar, och komplexa lagerflyttar. Hållbarhetsperspektivet kan också vändas på eftersom det ju finns ett hållbarhetsvärde i att använda lagerytor som redan finns.

Automatisering effektiviserar alla lager

Oavsett om ni beslutar er för ett nybygge eller för att effektivisera ert befintliga lager är ett automatiserat lager den självklara vägen att gå på dagens krävande marknader eftersom det driver ökad produktivitet och lägre totalkostnad. På Element Logic är vi marknadsledande inom modulära och skalbara lösningar som förbättrar prestandan för lager i alla storlekar. Vi hjälper dig att maximera ditt företags framgång genom en automatiserad lagerlösning med utgångspunkt i AutoStore, som skräddarsys efter dina behov. Systemet är modulärt och skalbart, vilket innebär att du bara behöver lägga till ytterligare grid, backar, robotar och portar när du vill öka den statiska och/eller dynamiska kapaciteten. Som den mest erfarna AutoStore-partnern har vi på Element Logic decennier av vana att skapa lönsamma och hållbara lösningar som hjälper dig möta och överträffa dina kunders krav.

Beräkna din ROI med ett automatiserat lager!

Läs mer om automatiserat lager och ladda ned vårt Whitepaper här: https://www.elementlogic.se/whitepaper/

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up