Hur man väljer rätt lagerhanteringsprogram

Lagerautomationsprogram är integrerad mjukvara som används för att automatisera lagerhantering och manuella uppgifter. Att välja rätt system för din lagerhantering är viktigt för både din och lagrets framgång.

Att välja rätt Lagerautomationsprogram

Att välja rätt lagerprogram kan kännas svårt och det är ofta knepigt att veta var man ska börja. Mjukvara och datahantering kan göra lagret både mer effektivt och mer precist, men för att skapa en lyckad lageroptimering med hjälp av automation är det viktigt att välja en mjukvara som faktiskt löser dina utmaningar, ökar dina inkomster och skapar bästa möjliga lagerlösning för just dig. Lagerautomation som idé har kommit långt sedan Henry Ford uppfann det löpande bandet 1913, som var en tidig lösning för automatisk materialflödeshantering. Dagens lösningar är mer komplexa, och mjukvara spelar en viktig roll i dagens lagerautomation.

Några av de vanligaste mjukvaruapplikationerna i moderna varulager är:

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Warehouse Management System (WMS)
  • Warehouse Control System (WCS)
  • Transportation Management System (TMS)
  • Order Management System (OMS)
  • Streckkodsläsning och märkningsprogram
  • Prognoser på efterfrågan och planeringsmjukvara
  • Labor Management System (LMS)
  • Robotmjukvara för materialflödeshantering

Att kombinera flera funktioner i en och samma mjukvaruplattform kan bidra till stora praktiska och monetära fördelar för företaget genom att möjliggöra ett smidigare och effektivare arbete.

Checklista för att välja rätt lagerhanteringsprogram

För att dra maximal nytta av automatiserade lagerlösningar är det viktigt att para ihop dem med rätt mjukvara. Här är de viktigaste egenskaperna att hålla koll på när du letar efter lagerprogram:

1. Är det lättanvänt?

Bra lagerhanteringsprogram är användarvänliga, intuitiva och lättillgängliga. Sådana egenskaper kommer naturligt när utvecklarna får jobba nära de faktiska användarna, förstår deras situation och tar hänsyn till deras feedback i utvecklingsprocessen. Lagersystemets programvara ska kännas ”plug-and-play” och bör inte kräva en handbok för att sköta det dagliga arbetet.

2. Är det standardiserat och skalbart?

Mjukvarulösningar måste vara standardiserade för att kunna användas kostnadseffektivt i flera olika kundgrupper. Samtidigt måste mjukvaruleverantören kunna skapa skräddarsydda funktioner om de behövs, helst sådana som kan bli användbara även för resten av kundsegmentet.

3. Kan man växa med det?

Om du väljer ett lagersystemprogram med modulära element kan du enkelt välja de moduler och funktioner du behöver. Detta skapar den lösning som bäst svarar mot dina behov, utan att du behöver betala för funktioner du inte använder.

4. Kan det kommunicera med befintlig programvara?

För att få till en helt sammansvetsad lagerlösning måste mjukvaran enkelt kunna integreras med dina befintliga system. På så sätt kan du hantera all din hårdvara från ett centralt mjukvarusystem med ett och samma gränssnitt för alla uppgifter, vilket sparar både tid och resurser.

5. Är det baserat på modern teknologi?

För att kunna säkra en lätthanterad daglig drift och vidareutveckling bör lagersystemets program vara baserade på den senaste teknologin. Dessutom är det viktigt att enkelt kunna samarbeta sömlöst med ny teknik, för att säkerställa ett kundvärde som varar över tid.

 

6. Skapar det insikter?

Mjukvaran måste kunna förse sig själv och användarna med värdefulla insikter. Smart mjukvara berättar för lagerarbetarna vilka uppgifter de bör prioritera och bidrar samtidigt data för att hitta nya sätt att vidareutveckla lagerautomationen.

Med dessa egenskaper som ledande principer kan du hitta lagerautomationsprogram som låter dig bygga varulager för framtiden. Element Logic erbjuder ekosystem av program som låter dig optimera ditt lager, genom att minimera problemen och maximera prestandan. Vår nya programvara eLogicq är en molnbaserad plattform som samlar, analyserar, delar och utnyttjar dataströmmar från flera olika datakällor i realtid. Vill du veta mer om lagerautomationsprogram? Då rekommenderar vi dig att läsa vårt whitepaper om dataanvändning: Nästa nivå inom lagerautomation.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up