Automatisera slottingen på ditt lager

Slotting, även kallat ”bin digging”, är avgörande för AutoStores arbete för att maximera genomflödet i de hundratals AutoStore-system som Element Logic driver runt hela världen. En av de dyraste uppgifterna på ett lager är att organisera lagret, en process som ofta kallas slotting. Målet med slotting är att göra de oftast plockade varorna lättillgängliga och se till att de förvaras inom nära räckhåll. Det är en sorts lageroptimering som gör att beställningar kräver mindre tid och ansträngning. Att låta människor sköta slottingen för hand är dyrt, och moderna plocklager hanterar ofta för många produkter för att en människa ska kunna omsortera dem.

Automatiserad slotting: Det smarta sättet att sortera ditt lager

Alla lagringssystem, såväl traditionella som automatiserade storage and retreival systems (ASRS), har en slottingfunktion. Den grundläggande tanken är att ofta plockade föremål med hög försäljningsfrekvens förvaras vid fronten, eller utanför dubbel- eller trippeldjup. Tyvärr är dock efterfrågan på särskilda varor svår att förutsäga. Den är aldrig stabil och ofta säsongsberoende, vilket gör att statisk slotting sällan fungerar. Slotting är avgörande men för dyrt för företagen. Med en global e-handel som förutspås nå en omsättning på 7 000 miljarder dollar under år 2025 måste varulagren hitta lösningar bortom mänsklig förmåga för att organisera sina lager.

En automatiserad lagerlösning med lagerrobotar

Hur slotting fungerar med ett AutoStore-system

Ett AutoStore system eliminerar manuell slotting genom att följa tre grundprinciper:

  • Ett lager är inte statiskt. Det är dynamiskt – det växer och förändras ständigt.
  • Det som bäst kan förutsäga vilken packlåda som kommer behövas är beställningsefterfrågan.
  • Nya lagervaror är alltid populärare än äldre lagervaror och kan därför packas ovanpå äldre lagervaror.

AutoStores prestanda påverkas inte av lagervolym eller hur de enskilda SKU:erna är sorterade.
Genom att använda så kallad “natural slotting” kan systemet säkra en hög prestanda. Kort sagt är “natural slotting” när populära lådor läggs tillbaka och förvaras på toppen av lagrets grid. Undan för undan hamnar mer sällan efterfrågade lådor på varustaplarnas botten, vilket gör att plockrobotarna bara behöver ”gräva” på lagrets botten vid sällsynta tillfällen.

Hur mycket tid behövs till slotting i AutoStore?

Den genomsnittliga AutoStore-robotparken tillbringar ungefär 80 procent av sin tid med att ta fram lådor till plockstationerna. Bara 20 procent går åt till att ta fram lådor långt ner i lagret. Sådant ”gräv” sköts mestadels under pauser eller på natten, när alla andra system ligger vilande. För att minska lagerarbetarnas väntetid placeras plocklådorna med hjälp av en process som kallas ”bin preparation” och använder lagrets warehouse management system (WMS). Genom att ställa fram lådan innan orderhantering kan lagerarbetarna jobba kontinuerligt utan förseningar eller avbrott. I allra värsta fall behöver en robot i genomsnitt tre minuter och 36 sekunder för att plocka fram en låda från lagrets botten. Om du behöver ta fram lådor från botten ofta kan du alltid införskaffa fler robotar.

20 procent av lagret står för 80 procent av beställningarna

Det genomsnittliga AutoStore-systemet består av 16 lådor staplade i ett grid. Omkring 80 procent av de produkter som beställs från varulagret kommer från 20 procent av varulagrets utrymme.

Baserat på detta 80/20-exempel:

  • 39 procent av lådorna är tillgängliga helt utan “gräv”.
  • Den genomsnittliga lådan befinner sig 2,5 celler ner, och tar ungefär 27 sekunder att hämta.
  • Den nedersta halvan av lagret, åtta ”våningar”, står för mindre än fem procent av beställningarna.

Jämfört med andra ASRS-system som flyttar lådor vertikalt genom klättring eller lyfttruckar är AutoStore oftast snabbare och mer effektivt.
Tre egenskaper utmärker sig hos AutoStore som de viktigaste för att spara tid:

  • Lagrets effektiva packning gör transportsträckorna 25 till 40 procent kortare.
  • Ett grid som är öppet på toppen skapar nästintill obegränsade transportmöjligheter för plockrobotarna.
  • Inga köer uppstår när robotarna ska fram till plockstationerna.

Robotarm

Slotting med oöverträffad prestanda

De korta avstånd som robotarna behöver röra sig sparar in tid. Om man lägger till trafikstockningarna och långa kötiderna fram till plockstationen i vanliga lager överträffar AutoStore sina konkurrenter med en genomsnittlig leveransfrekvens på över 30 lådleveranser per timme. Det genomsnittliga djupet på ett ”gräv” i ett AutoStore-system är endast 2,6 lådors djup, vilket skapar en perfekt 80/20-fördelning på ett grid med 16 lådors djup. Inget annat system på marknaden kan uppnå samma nivå av lageroptimering.

Join our newsletter

Keep up to date, get insights and product updates straight to your inbox.

Sign up