Ökad effektivitet genom AutoStore i Matsmarts lager

2021 investerade livsmedelskedjan Matsmart i ett nytt automatiserat, robotiserat och klimatsmart AutoStore-lager. Logistikfastigheten gick i full drift under första kvartalet 2022 och nu kan Matsmart se tillbaka på en satsning som gett goda resultat för såväl effektiviteten som kundnöjdheten.

E-handlaren Matsmart är en viktig del av den snabbväxande eGrocery-trenden och går i täten för en kostnadseffektiv logistik och en mer hållbar livsmedelsbransch. När man 2021 investerade i sitt nya, automatiserade centrallager i Örebro, var planen att både fördubbla kapaciteten och försörja den för de närmaste 10–15 åren. Det över 20 000 kvadratmeter stora lagret, som byggdes upp med Element Logics system AutoStore, är Matsmarts största investering genom tiderna, där 149 robotar hjälper personalen att plocka och packa varor. Byggnaden drivs av el från solpaneler och lagerytan har gjorts möjlig att expandera med ytterligare 10 000 kvm i framtiden.

Efter ca ett och ett halvt års drift tog vi en pratstund med Matsmarts Senior System Specialist & Automationsingenjör, Fredrik Karlsson, om företagets erfarenhet hittills av sitt AutoStore.

Till vänster: Conrad Edgren Global chief logistics officer på Matsmart.
Till höger: Fredrik Karlsson Senior System Specialist & Automationsingenjör på Matsmart

Hej Fredrik, har systemets effektivitet varit i linje med beräkningarna?
– Ja, efter en tuff start började vi sen snabbt närma oss de 230 bins/h per port som Element Logic beräknat. Därefter har vi kunnat prestera ännu högre. Idag efter lite ”tweeks and turns” så snittar vi faktiskt på hela 260+ bins/h. Vår interna kompetens har kontinuerligt blivit bättre med ett stort intresse av att följa systemens data och fortsätta arbetet med att döda flaskhalsar.

Hur har det påverkat kundleveransen?
– Största förändringen är såklart snabbheten från att ordern är lagd tills att den faktiskt skeppas ut till kunden. Vi har även sett en felminskning som begränsat antalet kundtjänstärenden med frågor kring saknade varor, dvs plockfel och saldo-diffar.

Du nämnde att driftstarten var tuff; berätta lite mer.
– Vid driftstart upptäcktes en del utmaningar, där några var kritiska. Det innebar att vi fick uppleva två riktigt tuffa veckor att upprätta hålla produktion i den takt vi önskade. Med det sagt så hade vi väldigt höga mål och förhoppningar, redan från dag 1. Notera även att vi gick live i Örebro mitt under rådande pandemi, vilket gav en hög orderingång hos oss på lagret i Katrineholm, Det ledde till att många av våra medarbetare inte kunde få utbildning i systemet innan vi började, utan vi rivstartade i gång 24 plockare och lärde oss tillsammans under kommande dagar. Vi förstod att vi skulle rycka av plåstret och blöda lite, men denna gång följde hela benet med.

Fick ni det stöd ni behövde från Element Logic?
– Absolut, vi hade alltid Element Logic med oss. Transparent kommunikation och ett totalt samarbete mellan alla inblandade parter gjorde att vi snabbt lärde oss hantera de problem som uppstod och delvis kunde undvika deras härkomst, samtidigt som vi tillsammans kunde kravla oss ur ett kaos och landa i en strukturerad miljö. Efter en relativt stor men ändå snabb insats från R&D och erfarna support specialister hos Element Logic så började vi eliminera de fel som fanns samtidigt som vi ökade takten i plockresultat. Samarbetet med Element Logic har under året fortlöpt friktionsfritt. KAM har från dag 1 följt vår resa och visat intresse för alla våra frågor och funderingar. De har även tagit ett bra ansvar kring sina underleverantörer, så att vi snabbt har fått svar och lösningar på plats. Så det har funkat jättebra och vi känner oss verkligen hörda.

Hur har medarbetarna påverkats av tekniken?
– De tog snabbt till sig teknologin. Processerna förenklades så långt det då var möjligt för att skapa tydliga gränser mellan en uppgift och en annan. Vi gick hårt in för att ta bort alla ”om”, ”men” och andra biflöden för produkter och orders. Samtidigt satsade vi på att få till automation för de stationer där vi såg att det kunde hjälpa våra medarbetare, som till exempel en ”waste-bana” som tar bort wellpapp direkt och håller arbetsplatsen ren och snubbelfri. Ergonomi och arbetsmiljö är givetvis områden vi tittar frekvent på för att hitta förbättringar som hjälper våra medarbetare.

 

Är du också intresserad av automation till din logistikfastighet?

Kontakta oss idag.