Tranemo går från manuellt till automatiserat lager

Tranemos nya automatiserade lagerlösning från Element Logic gick live i februari 2023. Målet var platsbesparing samt att effektivisera logistiken och framtidssäkra tillväxten.

Tranemo är en ledande europeisk leverantör av inherent flam- och ljusbågeskyddade arbetskläder, som arbetar mot en nollvision gällande allvarliga flamrelaterade olyckor. Man levererar avancerade arbetskläder som skapar säkrare arbetsplatser.

Tranemo, vars lager tidigare var helt manuellt, valde automation från Element Logic för att effektivisera och framtidssäkra tillväxten. Den automatiserade lagerlösningen AutoStore, har under flera års tid nu hjälpt e-handelsföretag att bli kostnadseffektiva och stå sig i en allt tuffare konkurrens. Genom det skalbara systemet sparar företag både tid, pengar och yta.

I Tranemos befintliga lagerbyggnad installerades en AutoStore med 19 000 lådor (och plats för 22 500), 10 robotar och 3 portar. Det nya systemet ger Tranemo en lagerkapacitet på 200 orderrader per timme.

– Vi har haft en bra tillväxt senaste åren och var därmed tvungna att se över vår lagersituation. Att då välja en yteffektiv och skalbar lösning gör att vi kan fortsätta växa utan att behöva investera i ny lagerlokal. När systemet är intrimmat tror vi oss även kunna höja vår kundservice utan att öka personalstyrkan, säger Max Larsson, vd på Tranemo.

– Tranemo såg fördelarna med att installera AutoStore sett till yteffektivitet, hanteringskapacitet och enklare processer. En stor fördel är att det sparar upp till 80 procent golvyta jämfört med ett manuellt lagersystem. Det betyder att man kan uppnå samma resultat på en mindre yta, säger Anders Bohlin, Sales Director på Element Logic Sweden.

Fakta om Element Logics installation hos Tranemo: 

  • 19 000 lådor (med plats för 22 500)
  • 10 robotar
  • 3 portar
  • 200 orderrader per timme.