Säkra din framtida konkurrensfördel med AutoStore

Som det snabbaste orderuppfyllningssystemet per kvadratmeter på marknaden erbjuder AutoStore den högsta lagringstätheten i alla Automated Storage and Retrieval System (ASRS). AutoStore är en flexibel och modulär robotlösning som kan anpassas till din byggnad och är lätt att expandera under drift när du växer ur ditt nuvarande system.

Antal installerade lösningar:
375 +
AutoStore-partner sedan
2003
Garanterad driftstid:
98 %
WMS-utvecklare sedan
1998
eManager sedan
2006

Att automatisera ditt lager resulterar i att dina anställda hanterar order snabbt och säkert – vilket ger dig en konkurrensfördel på marknaden. Med en lösning från Element Logic garanterar vi färre plockfel, kontinuerlig lagerstyrning och branschledande tillgänglighet.

Synergierna mellan den skräddarsydda AutoStore-hårdvaran och vår specialiserade programvara, eManager, gör den kompletta lösningen från Element Logic unik.

"AutoStore är det främsta lagerautomationssystemet i branschen. Det passar i alla utrymmen och har ökat produktiviteten och kundnöjdheten i ett stort antal företag."

— Lasse Vik, produktchef AutoStore i Element Logic
Lasse

Det här är AutoStore

Grid

Aluminiumramen runt backarna och robotarna. Gridet är byggt för att passa ditt utrymme.

Robotar

Robotarna plockar och levererar varor på de smartaste tillgängliga rutterna på nätet som beräknas av styrenheten. De arbetar dygnet runt och laddar sig vid behov. Element Logic erbjuder både röda linjerobotar och robotar med svart linje. Ta kontakt med våra experter för att lära dig vilken modell som passar bäst för dina behov.

Backar

De slitstarka backarna innehåller varorna på ditt lager. Databasen har fullständig kontroll över innehållet i varje fack vid varje given tidpunkt. Facken kan delas in i olika storlekar.

Controller

AutoStore-kontrollcentret har konstant kontroll över nätverket och infrastrukturen i ditt lager. Det är också här realtidsloggningen av ditt lager och robotar görs.

Portar

Portarna levererar de plockade varorna till operatören för vidare hantering. ConveyorPort med transportband är en utmärkt lösning för de flesta kunder, men för dem med mer komplexa behov kan vi också erbjuda CarouselPorts, SwingPorts eller RelayPorts.

Smart lagerautomation med AutoStore

Ett AutoStore-lager optimerar sig kontinuerligt under drift. Objekt som ofta efterfrågas placeras automatiskt i gridets övre backar, vilket gör åtkomsttiden kortare. Jämfört med ett manuellt lager är plockningsprestandan tio gånger högre med AutoStore.

En fråga som ofta tas upp av företag som diskuterar om de ska investera i automatisering är hur komplex och utmanande det är att använda. Som leverantör av automatiseringssystem gör Element Logic installation, onboarding och drift så enkelt som möjligt.

"Det kändes säkert att ha dem där i varje fas av projektet. De deltog i alla byggnadsmöten, alla workshops med anställda och hjälpte oss också under flyttperioden. Och de bidrog med smarta lösningar i varje steg på vägen."

— Rolf Inge Danielsen, logistikchef Berggaard Amundsen
Pets2404

Medarbetarnas fördelar med automatisering

Automation underlättar en ergonomisk arbetsplats. Det har visat sig minska mental och fysisk stress, förbättra arbetsmiljön avsevärt och göra dina anställda mindre sårbara för arbetsrelaterade skador. De låga utbildningskraven och den låga komplexiteten i användargränssnittet påverkar också personalutplaceringen positivt.

När man investerar i automatisering handlar det inte om människor eller robotar – det är människor och robotar. Antalet robotar är lätt att skala upp vid behov, särskilt under högsäsong. Detta motsvarar mindre stress, mindre övertid och färre ogynnsamma arbetstider för dina anställda. Du kommer också att bli mindre beroende av tillfälligt arbete, vilket resulterar i fler resurser för att investera i den personal du redan har.

Våra kundutlåtanden är vår största styrka

På Element Logic tror vi att vår största styrka är hur vi alltid sätter våra kunder först. Läs några av deras berättelser för att lära dig mer om processen från en manual till ett automatiskt lager med Element Logic.

Vill du lära dig mer om hur Element Logic kan optimera din lagerprestanda?

Kontakta oss idag.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /mnt/volume_ams3_01/elementlogic-net/uploads/sites/9/cache/44a094272b788cb04303b76d94166353e4785193.php on line 2

Warning: array_map(): Expected parameter 2 to be an array, bool given in /mnt/volume_ams3_01/elementlogic-net/uploads/sites/9/cache/44a094272b788cb04303b76d94166353e4785193.php on line 16